Boekhouding

 

U bent ondernemer en geen boekhouder. Dat hindert niet. Anderen hebben van boekhouden het beroep gemaakt. KB Administraties verzorgt graag de boekhouding van uw bedrijf. Periodieke inzichtelijke terugrapportages over hoe het met uw bedrijf gaat mag u van KB Administraties verwachten. 

 

Als ondernemer bent u BTW-plichtig. Of de aangifte Omzetbelating per maand of per kwartaal dient te geschieden maakt voor KB Administraties geen verschil. Uw zorg is om de diverse documenten tijdig an te leveren en KB Administraties verxorgt voor u de aangifte OMzetbelasting. Een zorg minder!

 

Het maken van een jaarrekening is voor KB Adm,inistraties geen probleem. U dient een jaarrekening op eenvoudige wijze te kunnen begrijpen. Daar houdt KB Administraties rekening mee, de klant is Koning. U wilt een jaarrekening met daarin opgenomen een verklaring van een Register Accountant (RA)? Geen probleem voor KB Administraties gezien de samenwerking met een landelijk opererend Accountantskantoor.

 

Is uw interesse gewekt?

 

Bel, stuur een brief of stuur een e-mail bericht! KB Administraties komt graag eens vrijblijvend met u praten.